Het mobiliteitsbudget : onduidelijkheid troef.Het hoeft geen betoog dat de bedrijfswagen nog steeds de geliefkoosde prooi is voor de overheid wanneer er opnieuw een begrotingsronde plaatsvindt. Dit keer werd beslist om een verminderde aftrekbaarheid van de brandstofkosten door te voeren en tevens het concept van het mobiliteitsbudget in het leven te roepen. Met dit laatste hoopt de overheid tegemoet te komen aan de vraag om alternatieve vervoermiddelen te stimuleren en ook ecologische doelstellingen te behalen. Kort samengevat zal een werknemer zelf kunnen bepalen hoe hij zijn budget besteedt om zijn verplaatsingen te doen. De kostprijs van de bedrijfswagen zal immers omgezet worden in een bedrag dat fiscaal en parafiscaal gelijkwaardig is. Hoe dit exact becijferd zal worden, is momenteel nog een groot vraagteken. Fiscaliteit is in België al geen eenvoudige materie en het zal hiermee allicht niet simpeler worden. Bovendien vragen we ons af of hierdoor de verloning in het algemeen transparanter zal worden. Werknemers vergelijken zich immers vaak met hun collega’s of met gelijkaardige functies in dezelfde sector.

Volgens ons zullen de maatregelen niet direct een grote ommezwaai teweeg brengen. De werknemer die voor het mobiliteitsbudget kiest, zal zich normaalgezien zelf een wagen moeten aanschaffen, aangezien de verplaatsingen niet wegvallen. Wij verwachten dat deze wagens langer gebruikt zullen worden en dus wellicht op termijn een minder ecologisch resultaat zullen opleveren. Enkel voor gezinnen waar de bedrijfswagen nu reeds de tweede of derde wagen betreft, zou gekozen kunnen worden voor het mobiliteitsbudget. Belangrijk element in het voorstel is evenwel dat de werkgever het laatste woord heeft. Indien hij verkiest om de huidige voorwaarden van bedrijfswagens in stand te houden, dan kan de werknemer niet kiezen voor een mobiliteitsbudget. Bovendien is de nieuwe regeling enkel van toepassing op die werknemers die reeds een bedrijfswagen hebben op het moment van het invoeren van de nieuwe regels.

Wij adviseren onze klanten om niet direct overhaaste beslissingen te nemen en geduldig af te wachten welke gevolgen de maatregelen concreet zullen hebben om hun “mobiliteitsbudget”. Voor verdere vragen kan u steeds terecht bij onze accountmanagers. Zij zullen u met kennis van zaken bijstaan in uw analyse. Ondertussen blijft Leasense de speler op de leasingmarkt die effectief oog heeft voor uw portemonnee door het aanbod van zeer recente tweedehandswagens en special deals. We verwijzen u hiervoor graag naar onze website.